#

Kết quả thu hồi tài sản của Ngân hàng bị chiếm đoạt, thất thoát còn thấp

17/05/2019 05:23

Ngày 15/5/2019, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã công bố dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4.1

Đoàn do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn có ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Phó trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra số 3.

Thất thoát 62.000 tỉ, mới thu hồi được 10.000 tỉ đồng

Trước đó, từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2013 đến tháng 9/2018, tổng số tiền các tổ chức tín dụng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 62.797,37 tỷ đồng, 18,52 triệu USD. Các tổ chức tín dụng đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi được 10.843,44 tỷ đồng (đạt 17,26%), 10,09 triệu USD (đạt 54,48%).

Tài sản được Tòa án giao để bảo đảm thi hành án, các tổ chức tín dụng đã tổ chức, quản lý, khai thác, xử lý có hiệu quả. Về cơ bản, các tổ chức tín dụng tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, VKSND, TAND các cấp trong việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài sản tiền gửi; tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Có được những kết quả đó là do Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quan triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, trong đó có nội dung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCTN nói chung, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng nói riêng; thành lập Ban Chỉ đạo PCTN và tội phạm ngành ngân hàng; tham mưu ban hành một số văn bản về thu hồi tài sản trong ngành ngân hàng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, lãnh đạo cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương.

Bên cạnh những kết quả, dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế trong việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đó là: Số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về thu hồi tài sản chưa nhiều; một số vụ việc phức tạp, kéo dài từ trước năm 2013 đến nay chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm…

 Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.)

Xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PCTN nói chung và kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng trong thời gian qua của ngành Ngân hàng và nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc cho rằng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương có liên quan để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo; kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, vướng mắc, khó khăn.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhất là phối hợp trong việc cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, giám định… để phục vụ cho các vụ án liên quan tới lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; bảo quản, xử lý tài khoản đảm bảo.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là trong công tác thẩm định, cho vay, quản lý, khai thác tài sản đảm bảo, vay nợ, xử lý nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Giao cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Ban Chỉ đạo và của Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo tapchitoaan.vn

Nguồn bài viết: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/van-de-thoi-su-thoi-su/ket-qua-thu-hoi-tai-san-cua-ngan-hang-bi-chiem-doat-that-thoat-con-thap

Bạn đang đọc bài viết "Kết quả thu hồi tài sản của Ngân hàng bị chiếm đoạt, thất thoát còn thấp" tại chuyên mục An ninh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin