10 trường hợp được tăng lương cơ sở từ 1.7.2024 và mức tham chiếu thay mức lương cơ sở từ 1.7.2025

(Pháp lý). Nghị định 73 có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Theo đó, 10 trường hợp được tăng lương cơ sở. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2025 cũng chính thức quy định mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở.

10 trường hợp được tăng lương cơ sở từ 1.7.2024

Từ ngày 1/7/2024, 2,78 triệu cán bộ, công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang) được tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng. Nghị định 73 có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo đó, 10 trường hợp được tăng lương cơ sở là: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; nhân viên hợp đồng với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

1-1719892807.jpg

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ thay đổi từ ngày 1.7.2024 ( ảnh minh hoạ)

Các trường hợp áp dụng lương cơ sở mới nữa là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội và hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Các đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7. Việc bảo lưu áp dụng đến khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian này, các đơn vị sẽ thực hiện tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng và không vượt quá mức hưởng tháng 6/2024. Nếu tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Cuối năm 2023, cả nước có gần 2,78 triệu lao động khu vực nhà nước đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, không gồm lực lượng vũ trang. Trong đó, hơn 2,2 triệu người hưởng lương từ ngân sách và gần 556.000 người hưởng lương tại các đơn vị tự chủ toàn phần hoặc một phần. Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của nhóm này đạt 6,9 triệu đồng mỗi tháng.

Công chức, viên chức có thành tích đột xuất sẽ được thưởng từ 1/7. Cụ thể, theo Nghị định 73, khu vực công sẽ được bổ sung quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, không gồm phụ cấp. Chế độ tiền thưởng áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Mức thưởng cụ thể từng người không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của họ.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể về thưởng và phải công khai tại cơ quan, gửi đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp để kiểm tra. Chế độ này sẽ áp dụng với người trong danh sách trả lương của đơn vị. Quỹ tiền thưởng hàng năm sẽ nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Hết ngày 31/1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan không dùng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết 30% là mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở. Việc này cũng tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người hưởng chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Đến hết năm 2023, cả nước đã dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.

Ngoài lương cơ sở, từ ngày 1/7, lương tối thiểu vùng tăng 6%; lương hưu tăng 15%; chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng 35,7% từ 2,055 triệu lên 2,789 triệu đồng; chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9% từ 360.000 lên 500.000 đồng mỗi tháng.

Quy định cụ thể mức tham chiếu thay mức lương cơ sở từ 1.7.2025

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2025 chính thức quy định mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở. Mức tham chiếu là mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội trong Luật này do Chính phủ quy định.

2-1719892813.jpg

Luật BHXH sửa đổi 2024 qui định Mức tham chiếu là mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội trong Luật BHXH, do Chính phủ quy định.  (Ảnh minh hoạ)

Điều 7 – Mức tham chiếu ( Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 ) quy định như sau:

1. Mức tham chiếu là mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội trong Luật này do Chính phủ quyết định.

2. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mức tham chiếu là mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội.  Mức tham chiếu dùng để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho một số đối tượng thuộc quy định, thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Bên cạnh đó, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khoản 3, Điều 46 của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng quy định mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau bằng 30% mức tham chiếu. Khoản 3, Điều 60 quy định mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản bằng 30% mức tham chiếu. Mức tham chiếu còn dùng để tính mức trợ cấp một lần (cho mỗi con) khi sinh con, mang thai hộ nhận con nuôi bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng lao động nữ sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, tại Điều 73 của Luật, quy định: Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.2016, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính mức bình quân quy định tại Điều 72 của Luật này của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức tham chiếu tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Minh Anh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin