Hội thảo khoa học về rủi ro kiểm toán trong các học phần kiểm toán

( Pháp lý). Ngày 9/8/2020 tại khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học về rủi ro kiểm toán trong các hoc phần kiểm toán. Hội thảo do PGS. TS Đặng Văn Thanh Chủ nhiệm khoa điều hành.

Xuất hiện tại Việt nam gần 30 năm hoạt động kiểm toán có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo độ tin cậy của các thông tin kinh tế tài chính . Hiện nay có hai cách tiếp cận trong kiểm toán đó là tiếp cận kiểm toán trên cơ sở hệ thống và tiếp cận kiểm toán trên cơ sở rủi ro.

Trong tiến trình phát triển của lịch sử kiểm toán, có hai cách tiếp cận kiểm toán trên cơ sở hệ thống và tiếp cận kiểm toán trên cơ sở rủi ro. Theo các tiếp cận theo hệ thống , KTV (Kế toán viên) cần có sự hiểu biết đầy đủ về ngành nghề kinh doanh của khách hàng, tình hình kinh doanh và đặc biệt là KSNB (kiểm soát nội bộ) của họ đối với từng hoạt động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt trong thời kỳ suy thoái, rủi ro do kinh doanh, rủi ro do các hành vi gian lận gia tăng khiến phương pháp tiếp cận theo hệ thống không còn thực sự phù hợp do các thủ tục kiểm toán không được xác định để giải quyết những rủi ro đang hiện hữu.

Cách tiếp cận kiểm toán trên cơ sở rủi ro là một nội dung quan trọng trong chiến lược kiểm toán, áp dụng cách tiếp cận này thể hiện một sự phát triển tất yếu nhằm thu hẹp khoảng cách kỳ vọng của người sửu dụng kết quả kiểm toán, cung cấp sự đảm bảo hợp lý về đối tượng được kiểm toán và đảm bảo các tuân thủ các quy định của nghề nghiệp.

Tại cuộc hội thảo, đã nghe 10 ý kiến tham luận bao gồm:

- Tham luận nội dung rủi ro kiểm toán trong các học phần kiểm toán do GVC Lê Thị Thuận và ThS. Nguyễn Tiến Thanh trình bày

- Tham luận rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC do GVC, Trần Thị Hồi trình bày

- Sự khác biệt trong cách trình bày về nội dung rủi ro kiểm toán trong giáo trình của một số trường đại học, do GVC. Lê Thị Nhuận trình bày

- Tham luận rủi ro kiểm toán từ một góc nhìn khác, do ThS. Hoàng Thị Oanh trình bày

Hội thảo được đánh giá là đã rất thành công và mang lại nhiều giá trị hữu ích cho người tham dự cũng như việc đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy tại các trường đại học trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.

Tin &Ảnh: Hạnh Trần

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin