#

Đề nghị Bộ Chính trị khai trừ khỏi Đảng đối với 1 trường hợp

27/04/2016 07:53

Trong hai ngày 21- 22.4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, họp kỳ thứ 2 và 3. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp.

52

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Chương trình công tác toàn khóa và năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 12; Xem xét một số vụ việc theo thẩm quyền.

Theo chương trình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 5 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với 2 trường hợp, quyết định giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật từ khai trừ ra khỏi Đảng xuống hình thức cảnh cáo với 1 trường hợp.

Về việc tham gia ý kiến với các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 1 trường hợp, đề nghị Bộ Chính trị giữ nguyên hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 1 trường hợp.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết "Đề nghị Bộ Chính trị khai trừ khỏi Đảng đối với 1 trường hợp" tại chuyên mục Bài nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin