Ứng dụng covid - 19: Cuốn cẩm nang hữu ích mùa dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và lan nhanh trên toàn cầu, Việt Nam đang phát động toàn dân chung tay, góp sức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch và hiện đang được kiểm soát rất tốt....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin