WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm hơn biến thể Delta

Ngày 21/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thế giới có thể sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SAR-CoV-2 dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin