Giá bất động sản gây khó khăn cho các NHTW trong việc kiểm soát gói hỗ trợ kinh tế

Việc rút lại gói kích thích tiền tệ quá chậm có thể đẩy giá nhà leo thang cao hơn, tạo nên lo ngại về sự ổn định tài chính trong dài hạn. Trong khi đó, thắt chặt quá mạnh có...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin