Thông tin kinh doanh

Tích cực nâng cao hiệu quả ngăn chặn tiền giả, đảm bảo an ninh tiền tệ

14:57 18/04/2017

Các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống tiền giả được ngành Ngân hàng thực hiện rất tích cực trong giai đoạn vừa qua, đó là khẳng định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin