#

Vinamilk khánh thành trang trại bò sữa Organic theo tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

(Pháp lý) - Ngày 20/10/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Vinamilk đang chuẩn bị khánh thành. Trang trại được xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng, theo hệ tiêu chuẩn EU Organic (EC 834/2007 và 889/2008). Sau 2 sự kiện vào...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin