#

Siết quản lý hóa chất độc hại trong bảo quản, chế biến thực phẩm

Theo yêu cầu của Bộ Công Thương, hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm cần được siết chặt quản lý. Ngày 28/3, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin