#

Agribank thông tin về vụ việc khách hàng bị rút mất 100 triệu đồng trong tài khoản

(Pháp lý) - Ngay sau khi có kết quả điều tra, nếu nguyên nhân không liên quan đến khách hàng, Agribank sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền tổn thất cho khách hàng Nguyễn Thanh Huy trong thời gian sớm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin