#

Giám sát phải kịp thời

Đã có một bước tiến ở nghị trường nhưng vẫn cần một bước tiến nữa, đó là giám sát phải kịp thời. [caption id="attachment_156928" align="aligncenter" width="447"] Ảnh minh họa (Nguồn Internet)[/caption] “Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin