Sẽ có Tổ công tác Thủ tướng ‘soi’ kỷ cương công vụ

Tổ công tác này do bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng, sẽ tập trung chấn chỉnh tình trạng đi muộn về sớm, làm việc chểnh mảng. Tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng “chúng tôi...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin