#

Chấn động Hồ sơ thiên đường: Bí mật tài sản giới chóp bu toàn cầu

Hồ sơ Paradise, ám chỉ "thiên đường trốn thuế" của những người giàu có, tiết lộ các hoạt động trốn thuế ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Hơn một...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin