Từ ngày hôm nay, khi tác nghiệp, phóng viên chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo

02/01/2017 08:41

Từ hôm nay (1-1-2017), Luật Báo chí năm 2016 thay thế Luật Báo chí năm 1989 chính thức có hiệu lực.

172

Gồm 6 chương với 61 Điều là một trong những cơ sở, hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động báo chí mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan.

Luật Báo chí năm 2016 đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời trên báo chí.

Bên cạnh đó, Luật Báo chí năm 2016 cũng đã quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo chỉ phải tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Mặt khác, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin sau khi tên của họ được tiết lộ.

Về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, (Điều 25) Luật Báo chí năm 2016 nêu rõ, nhà báo được hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp; được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 25, nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí; khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật…

Việc nhà báo khi đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí, làm việc chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo được quy định trong Luật Báo chí năm 2016 đã góp phần hạn chế số vụ gây cản trở nhà báo khi đến làm việc tại một số cơ quan, tổ chức…

Theo Bao Phapluat

Bạn đang đọc bài viết "Từ ngày hôm nay, khi tác nghiệp, phóng viên chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin