243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

13/12/2016 08:22

Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua.

3 Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua là Luật đấu giá tài sản; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã lần lượt trình này tóm tắt nội dung 3 Luật.

Ngoài việc bổ sung ngành “kinh doanh pháo nổ” là ngành cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư đã bãi bỏ 20 ngành, nghề không phù hợp với tiêu chí và mục đích quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư hoặc ngành, nghề có thể quản lý bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các ngành, nghề mà qua rà soát được xác định không phải ngành, nghề kinh doanh.

 Luật đấu giá tài sản và Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 - Ảnh: Nguyễn Hương
Luật đấu giá tài sản và Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 - Ảnh: Nguyễn Hương)

Luật bổ sung 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phù hợp với tiêu chí, mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư; đồng thời đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật hệ thống hóa, tách, hợp nhất một số ngành, nghề có cùng tính chất, mục tiêu nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước đồng thời sửa đổi tên một số ngành, nghề để phản ánh chính xác, đầy đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đó nhằm nâng cao tính minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện đầu tư kinh doanh…

Như vậy, Luật quy định 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Riêng quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” và “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô” có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Luật đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017. Riêng khoản 4 Điều 80 của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - Ảnh: Nguyễn Hương.
243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - Ảnh: Nguyễn Hương.)

Luật quy định tài sản bán đấu giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn thông qua đấu giá.

Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, Luật liệt kê cụ thể các loại tài sản này trên cơ sở rà soát quy định tại pháp luật chuyên ngành nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản khi bán đấu giá các loại tài sản đó.

Đồng thời, để đảm bảo tính thống nhất, ổn định, lâu dài, Luật đấu giá tài sản có quy định mở trong trường hợp pháp luật chuyên ngành sau này có quy định tài sản phải bán thông qua đấu giá thì cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều. Luật đã cụ thể hóa quy định tại Điều 24 Hiến pháp năm 2013 “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.

Luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Theo Công An Nhân Dân

Bạn đang đọc bài viết "243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin