#

Quy định mới về lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NOXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi tại...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin