#

Bảo kê cho hoạt động phạm tội sẽ bị tước danh hiệu Công an nhân dân

15/05/2019 05:38

Dự thảo 2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang được lấy ý kiến đóng góp, đưa ra những quy định rất chi tiết, cụ thể, tương ứng với các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, giáng cấp hàm đến tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi việc.

5
Thông tư này quy định về nguyên tắc, những trường hợp chưa xem xét kỷ luật và được miễn kỷ luật, những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng hình thức kỷ luật, thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức kỷ luật, quy trình xử lý kỷ luật, quyết định kỷ luật, khiếu nại và giải quyết khiếu nại kỷ luật, hành vi vi phạm kỷ luật và hình thức kỷ luật, các quy định khác liên quan đến kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật khiển trách

Phụ lục quy định chi tiết 17 hành vi vi phạm với những biểu hiện cụ thể, bao gồm: Vi phạm về quan điểm chính trị và kỷ luật phát ngôn; Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ; Vi phạm các quy định về bầu cử; Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài và quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; Vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm; Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm; Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ; Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và Qui tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Vi phạm quy định về thi cử và quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, học bạ, bảng điểm; Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình; Vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Vi phạm hành chính về chống bạo lực gia đình; Vi phạm quy định của pháp luật về thi hành án hành chính.

Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể là viết đơn tố cáo (hoặc đơn có nội dung tố cáo) giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong cùng một đơn tố cáo (hoặc đơn có nội dung tố cáo) sai sự thật; Tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết; Có trách nhiệm thụ lý, giải quyết tố cáo nhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin, tài liệu khác làm lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết;

Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định; Kê khai tài sản và giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực; Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý; Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia; Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi; Cán bộ giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương trở lên để vợ (hoặc chồng), cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, được pháp luận thừa nhận), anh, chị, em ruột của mình hoặc của vợ (hoặc chồng) giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, thủ quỹ, thủ kho hoặc phụ trách giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho đơn vị, địa phương dưới quyền mình phụ trách;

Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và Qui tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gồm cả việc bị khiếu nại, tố cáo do mượn tài sản của tổ chức, cá nhân đi cầm cố, thế chấp khi chưa được người đó đồng ý; vay mượn tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân đến thời hạn không trả dẫn đến đơn thư (hoặc các hình thức khác) tố cáo, mặc dù đã được đơn vị nhắc nhở nhưng không thực hiện đúng cam kết trả nợ để tiếp tục phát sinh đơn thư; Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, liên hệ với đối tượng có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự (trừ trường hợp phục vụ yêu cầu công tác); Tham gia, lôi kéo hoặc tổ chức cho người khác tham gia mạng lưới bán hang đa cấp trái quy định của pháp luật; Có các vết trổ (xăm) trên da; Có hoạt động mê tín, dị đoan trái với thuần phong, mỹ tục, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị;

Vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục I gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục II thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Mục 2 quy định tương tự Mục 1 nhưng với mức độ nghiêm trọng. Ví dụ, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí bao gồm: Tạo điều kiện để cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ (chồng), con (con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi được pháp luật thừa nhận), anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi; Dùng công quỹ của Nhà nước, tập thể hoặc tiền, tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ để giao dịch, biếu xén hoặc sử dụng trái quy định; Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỹ trái quy định; Không kê khai tài sản, kê khai tài sản không trung thực; Đưa, nhận, môi giới hối lộ có giá trị dưới 02 triệu đồng.

Hay vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình, quy định quan hệ với người khác dẫn đến có thai, có con ngoài hôn nhân; Sống chung như vợ chồng, đăng ký kết hôn, có con chung hoặc tiến hành tổ chức lễ cưới với người khác không báo cáo tổ chức hoặc có báo cáo nhưng chưa được sự đồng ý của tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục II của Phụ lục gây hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc vi phạm quy định tại Mục III nếu có chức vụ thì giáng chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức vụ sau khi giáng chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ).

Tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi việc

Cán bộ, chiến sĩ vi phạm một trong các trường hợp quy định sau đây thì kỷ luật bằng hình thức đối với công nhân công an:

Vi phạm về quan điểm chính trị và kỷ luật phát ngôn: Tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tham gia, hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động; Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Cố ý nói, viết hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân; Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”; Kích động, lôi kéo người khác tham gia hội thảo, tọa đàm ở trong nước hoặc ngoài nước không được tổ chức có thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước; Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân ðội và công an, xuyên tạc ðýờng lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ: Tổ chức hoặc cưỡng ép người khác tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ; Trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình.

Vi phạm các quy định về bầu cử: Giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng các thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử; Có hành vi, việc làm nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; Mua, bán trái phép bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài và quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh: Biết nhưng vẫn quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước (trừ trường hợp phục vụ yêu cầu công tác); Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức có hoạt động chống Đảng và Nhà nước; Bao che, tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước; Bị tổ chức, cá nhân nước ngoài tác động, lôi kéo, mua chuộc, khống chế nhưng không báo cáo tổ chức; Xuất cảnh khi chưa có quyết định giải quyết của lãnh đạo cấp có thẩm quyền từ lần thứ tư trở lên; Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam hoặc nước ngoài; Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép; Trốn ra nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài.

Vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Cố ý kết luận hoặc tham mưu kết luận sai sự thật, quyết định xử lý trái pháp luật để bao che giảm nhẹ tính chất, mức độ hành vi vi phạm cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Cố ý không ra quyết định thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; báo cáo sai sự thật, bao che cho tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc gây áp lực, đòi yêu sách hoặc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự công cộng; Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyếthoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng; Sử dụng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để đe dọa đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm trục lợi; Chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đối với người phạm tội tham nhũng; Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che hoặc cấu kết với tổ chức, cá nhân để làm trái quy định, trục lợi; dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; Đưa, nhận, môi giới hối lộ, tham ô tài sản có giá trị từ 02 triệu đồng trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.

Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Tự ý nghỉ việc tổng số từ trên 15 ngày làm việc trong vòng 30 ngày (kể cả trường hợp đến trình diện tại đơn vị rồi tiếp tục nghỉ) mà không báo cáo đơn vị hoặc báo cáo nhưng không được cấp có thẩm quyền đồng ý; quá 15 ngày làm việc nhưng không đến Công an đơn vị, địa phương để làm thủ tục nhận công tác theo quyết định điều động hoặc phân công công tác của cấp có thẩm quyền; Trường hợp cán bộ, chiến sĩ vắng mặt quá 10 ngày thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương phải tổ chức tìm kiếm; sau 15 ngày kể từ ngày cán bộ, chiến sĩ vắng mặt việc tìm kiếm không có kết quả hoặc đã tìm thấy nhưng cán bộ, chiến sĩ không đến đơn vị công tác thì tiến hành xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân; Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định, quy trình, quy chế công tác.

Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm: Bảo kê cho những hoạt động phạm tội tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách; Bao che, tiếp tay cho tội phạm; Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định, quy trình, quy chế trong hoạt động điều tra, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dự tuyển vào Công an nhân dân; Làm giả hồ sơ để được tuyển vào công tác trong Công annhân dân. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng Qui tắc ứng xử của Công an nhân dân hoặc những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm quy định về thi cử và quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, học bạ, bảng điểm: Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, học bạ và các loại giấy tờ khác không hợp pháp để đủ điều kiện dự thi vào các học viện, trường Công an nhân dân hoặc xét tuyển công dân vào Công an nhân dân hoặc xét tuyển công dân tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp nhiều lần, ở nhiều lĩnh vực, tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến đến uy tín của ngành; Trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn bằng, phôi chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp; Tổ chức thi thuê, thi hộ.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Trộm cắp tài sản; Sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Bán dâm; Ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm; Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm; Cung cấp địa điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm… Làm chủ lô, đề; Tổ chức, rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; Đánh bạc nhiều lần.

Tham gia giao thônggây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng; Điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép gây tai nạn chết người.

Vi phạm pháp luật hình sự: Đang bị tạm giữ (bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc bị bắt trong trường hợp tự thú, đầu thú) hoặc cơ quan điều tra có đủ căn cứ khởi tố bị can và đã có văn bản đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân trước khi tiến hành khởi tố; Bị khởi tố bị can và quyết định khởi tố bị can được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn; Hành vi đã cấu thành tội phạm nhưng không bị khởi tố do người bị hại không yêu cầu (áp dụng đối với trường hợp hành vi phạm tội chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại).

Theo tapchitoaan.vn

Nguồn bài viết: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/bao-ke-cho-hoat-dong-pham-toi-se-bi-tuoc-danh-hieu-cong-an-nhan-dan

Bạn đang đọc bài viết "Bảo kê cho hoạt động phạm tội sẽ bị tước danh hiệu Công an nhân dân" tại chuyên mục An ninh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin