Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19 xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

28/03/2024 16:50

(Pháp lý) - Ngày 28/3, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII tổ chức Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

1-1711618157.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ xem xét, đánh giá kết quả hoạt động Hội quý I năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2024. Đặc biệt cho ý kiến về chủ đề Đại hội và các Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029;

Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe Báo cáo kết quả giải thể Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (Viện EU); việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu Viện EU và một số nội dung quan trọng khác.

2-1711618067.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, “với nội dung công việc lớn, đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung nêu trên”.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

3-1711618067.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời sát sao chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, báo cáo nêu rõ, triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật năm 2024, Ban Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo các Ban chuyên môn triển khai góp ý kiến một số văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. Cụ thể: dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm về ma túy”, dự thảo “Báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”; tham gia góp ý kiến dự thảo “Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi)”.

Trong quý I/2024, các cấp Hội đã trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật đường bộ; Luật Tư pháp người chưa thành niên; các Nghị định của Chính phủ; các Nghị quyết của HĐND; quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều ý kiến góp ý của Hội Luật gia tỉnh được các cơ quan có trách nhiệm ghi nhận, đánh giá cao.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở, trên cơ sở bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam, nhất là Chỉ thị số 14, Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp số 08 ngày 26/01/2024 về việc thực hiện công tác giữa Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực và hợp tác quốc tế.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và gặt hái được nhiều thành quả tích cực. Với việc đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024, Ban Thường trực Trung ương Hội đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án này trong năm 2024 tới các tỉnh, thành Hội và các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội để chủ động nghiên cứu, ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của từng đơn vị….

Ngoài ra, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học… tiếp tục được thực hiện tốt.

4-1711618067.jpg

Đồng chí Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự thảo các Đề án nhân sự: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự thảo Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024;

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã nghe thông báo kết quả việc giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu âu (Viện EU), việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu Viện EU và một số nội dung quan trọng khác.

5-1711618067.jpg

Đồng chí Lê Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát biểu  ý kiến về chủ đề Đại hội và đề án nhân sự

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười chín.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 “Luật gia Việt Nam – Đoàn Kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Nhất trí với Dự thảo các Đề án nhân sự: Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV; Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa XIV; Ban Kiểm tra khóa XIV.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội nhất trí với Dự thảo Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhất trí với Tờ trình của Ban Thường trực Trung ương Hội về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể là nhất trí trình Ban chấp hành Trung ương Hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đối với luật gia Thào Sĩ Di 

Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đối với luật gia Phạm Văn Chung – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sơn La; luật gia Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, quyết nghị nhất trí với kết quả giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu âu (Viện EU); việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu Viện EU và kết quả giải quyết đơn tố cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp đa dạng của các đại biểu tham gia hội nghị. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền lưu ý bộ phận chuyên môn tiếp thu, cập nhật các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ để bổ sung vào Báo cáo. Đồng thời yêu cầu tập trung, gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Đinh Chiến
Bạn đang đọc bài viết "Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19 xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin