Doanh nghiệp “kêu cứu” vì VPBank chậm khấu trừ tiền thi hành án: Thanh tra Ngân hàng nhà nước từng có công văn đôn đốc.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã từng có văn bản gửi VPBank chủ động trong việc phối hợp thi hành án nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

[caption id="attachment_215872" align="aligncenter" width="410"]Văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) gửi Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) gửi Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.[/caption]

Liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội “kêu cứu” vì VPBank chậm khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án. Theo tìm hiểu của PV Pháp lý Online, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (TTGSNH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã từng có văn bản gửi Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng về vấn đề này.

Cụ thể, trong văn bản số 3277/TTGSNH2 ngày 15/8/2019 của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) do Phó Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Trần Đăng Phi ký gửi Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng về việc phối hợp thi hành án.

[caption id="attachment_215871" align="aligncenter" width="410"]Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).[/caption]

Theo đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng nhận được Công văn số 2478/CV- CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh về việc hỗ trợ phối hợp thi hành án liên quan đến khách hàng có mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

"Sau khi xem xét, Cơ quan TTGSNH đề nghị Tổng Giám đốc VPBank chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chủ động phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh trong việc thi hành án đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật", văn bản nêu.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này đã tiến hành mời các luật sư tư vấn, tham gia hỗ trợ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ việc này.

Bùi Thành

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin