Cụm thi đua số 6 sơ kết công tác hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Cụm thi đua các chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Cụm số 6) đã tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào thi đua sáu tháng đầu năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.
1-1720603061.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh gía, trong sáu tháng qua các Chi hội thuộc Cụm 6 đều chủ động thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, của Trung ương Hội. Các Chi hội đã bám sát chương trình, kế hoạch, phương hướng hoạt động của Trung ương Hội phát động; phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm để hoạt động được thiết thực, có ý nghĩa, đúng với quy định chung về thi đua, khen thưởng. Có được kết quả này cũng là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội cũng như tinh thần trách nhiệm của các Chi hội và của mỗi Luật gia. Các Chi hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam, của Cụm, của các Chi hội bằng nhiều hình thức gắn hoạt động chuyên môn với hoạt động công tác Hội, góp phần đáng kể vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị chủ quản và của Cụm. Cụm trưởng và các Cụm phó đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Cụm. Các Chi hội đã thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ trọng tâm và có sự chuyển biến rõ rệt, tạo sự lan tỏa của công tác Hội tới hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nhiều chi hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết nạp thêm hội viên mới, bổ sung nguồn nhân lực cho hoạt động hội.

2-1720603054.jpg

Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Chi hội trưởng, Trưởng Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 trình bày báo cáo sơ kết

Tuy nhiên, Hoạt động của một số Chi hội thuộc Cụm còn hạn chế, chưa kiện toàn tổ chức, chưa tích cực tổ chức các hoạt động cho hội viên, việc thiết lập đầu mối liên lạc khó khăn, có chi hội thoái thác trách nhiệm, ngại tham gia. Việc tổ chức các hoạt động công tác Hội mang tính độc lập còn ít. Cán bộ chi hội hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm gắn với chuyên môn của đơn vị nên chưa thực sự sát sao với các hoạt động Hội. Nhiều chi hội vẫn còn chậm gửi báo cáo, nội dung báo cáo của một số chi hội còn chung chung, chưa có số liệu cụ thể. Việc triển khai Kế hoạch thi đua của Cụm vẫn còn bị chậm trễ so với kế hoạch đặt ra, làm ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích chung của Cụm.

3-1720603061.jpg

Đại biểu tham gia thảo luận

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tổ chức và hoạt động của các chi hội trong Cụm, Hội nghị đề xuất, kiến nghị Trung ương Hội cần có phương án kiện toàn các chi hội trong Cụm nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, cũng như trong việc kết nối giữa các Chi hội thuộc Cụm. Đề nghị Trung ương Hội làm việc trực tiếp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, đoàn thể nhằm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của các chi hội đối với các chi hội không tham gia hoạt động trong nhiều năm qua cần có biện pháp giải quyết phù hợp để không làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua của Cụm.

4-1720603061.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Công Phàn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí cho rằng, từ đầu năm đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các chi hội trọng cụm đã cố gắng triển khai các hạt động hội và phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động và đã được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là cụm đã mở rộng sự liên kết các chi hội thuộc cụm, tạo được động lực cho việc phối hợp tổ chức các hoạt động Hội. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các chi hội cần chủ động tổ chức được nhiều hoạt động mang tính đặc thù của Hội nhằm tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước./.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin