#

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng

09/01/2021 07:17

Năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đây là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động và sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Văn phòng Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Bộ Nội vụ triển khai đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2019) nhằm đánh giá khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ở các địa phương trong cả nước. Kết quả SIPAS 2019 cho thấy năm 2019 có 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Số người hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về 5 yếu tố được đánh giá của quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ công của cơ quan HCNN ở địa phương trong năm 2019 không đồng đều, nằm trong khoảng 73,66- 88,56%.

Bộ Nội vụ đã tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra/19 đơn vị trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những vi phạm: (1) Việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp làm việc của công chức; trưng tập viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; sử dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; công tác tinh giản biên chế không đạt tỷ lệ theo kế hoạch đặt ra; (2) Về việc tuyển dụng công chức, viên chức: thông báo không được công khai, quy định bằng cấp chuyên môn không phù hợp; thiếu sót, sai phạm trong việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc…, không đảm bảo trình tự, thủ tục; (3) Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh và trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm… (4) Hình thức của quy chế thi đua khen thưởng chưa phù hợp với Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy chế khen thưởng có chứa đựng quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới dạng văn bản hành chính.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202101/cai-cach-hanh-chinh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-quan-ly-nham-phong-ngua-tham-nhung-309027/

Bạn đang đọc bài viết "Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin