Cải cách hành chính tại Thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức – Hà Nội): Công khai, minh bạch, chính xác, đúng hẹn

12/04/2024 10:09

Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua Đảng bộ và chính quyền thị trấn Đại Nghĩa đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của địa phương.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa cấp huyện, xây dựng trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng phù hợp với nhiệm vụ cải cách hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, UBND thị trấn đã thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay, thị trấn đã sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, tăng cường kiêm nhiệm công việc trong bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay.

1-1712893807.jpg

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa của thị trấn. Có thể nói, với sự quyết tâm của Đảng ủy, UBND TT Đại Nghĩa, công tác CCHC, nhất là thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND thị trấn luôn được duy trì ổn định, từng bước đạt kết quả tốt, tạo niềm tin trong nhân dân. Hồ sơ của công dân, tổ chức được giải quyết đúng quy trình và đúng thời gian quy định, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Xác định bộ phận một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cũng là nơi củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính; đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của thị trấn đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Cải cách hành chính tại Thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức – Hà Nội): Công khai, minh bạch, chính xác, đúng hẹn" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin