#

Khởi đầu chiến lược mới, MB sẵn sàng chinh phục mục tiêu “Trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”

Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2022 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin