Phát hiện một công ty dược bán thuốc hết hạn sử dụng

Bán nhiều sản phẩm thuốc tân dược (trong đó có nhiều loại dành cho trẻ em) đã hết hạn sử dụng . [caption id="attachment_156069" align="aligncenter" width="588"] Các loại thuốc hết hạn sử dụng bị cơ quan chức năng thu giữ.[/caption]...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin