“Vui không khoảng cách” tại B’estival 2017 Sun World Ba Na Hills

(Pháp lý) - Từ ngày 01/08 đến 03/09/2017, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ tổ chức Lễ hội bia B’estival ngay tại khu vực Quảng trường Du Dôme – Làng Pháp. Với tinh thần “Vui không khoảng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin