#

Chuyên gia Hoa Kỳ: Cát Bà phát triển du lịch sinh thái nhưng hài hòa với môi trường

Các chuyên gia quy hoạch cảnh quan kiến trúc của WATG Hoa Kỳ - nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới với thâm niên hơn 60 năm - vừa đưa ra bản phác thảo một kế hoạch mang...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin