#

Lỗ hổng pháp lý trong kiểm định thực phẩm

Phần lớn thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn TP HCM hiện nay đều có nguồn gốc từ các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng kiểm dịch viên ghi giấy chứng nhận kiểm dịch cho thực phẩm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin