#

Phát triển nền nông nghiệp "an toàn - hiệu quả"

Xây dựng, phát triển được một nền nông nghiệp sạch không chỉ là tạo ra những nông sản bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng mà còn cần phải xây dựng được một...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin