Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 21/5/2018, bế mạc ngày 15/6/2018). Thủ tướng Chính phủ giao...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin