Nữ Bộ trưởng Tài chính Ukraine bị triệu tập điều tra

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã triệu tập Bộ trưởng Bộ Tài chính Oksana Markarova để thẩm vấn, đài 112 dẫn các nguồn tin cho biết. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Oksana Markarova.) Theo đó, truyền thông Nga...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin