#

Có phải người Việt Nam tín cẩn thánh thần đến thế?

Các bậc thánh thần cũng được "xếp hạng" bởi khả năng ban phát. Người ta tìm đến họ để xin xỏ chứ không phải là để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, hướng tới tổ tiên. Khắp nơi những ngày...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin