#

Huyện Thường Tín – Hà Nội: Trên đà phát triển

11/01/2023 08:14

Huyện Thường Tín đang nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở, nền tảng phấn đấu đưa huyện trở thành một quận của Thủ đô trong giai đoạn 2025 - 2030.

anhthuongtin-1673410437.jpg
 

Lãnh đạo huyện Thường Tín thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Mặc dù xuất phát điểm có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nhân dân, huyện Thường Tín đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 28/28 xã được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện Thường Tín được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Năm 2022; tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 15.916 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,6% năm so với năm 2021; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.723 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2021. Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 1.132,668 tỷ đồng, đạt 147,38% dự toán giao, tăng 1,81% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 3.231,156 tỷ đồng, tăng 285,08% so với năm 2021. Huyện tập trung đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí của 08 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã phê duyệt 172 công trình thực hiện theo đề án số 04 ngày 12/7/2017 của UBND huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến năm 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí quận của Thủ đô Hà Nội.

Vì thế, thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực ưu tiên cho phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, trường chuẩn quốc gia, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh; Tiếp tục dành sự quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, nhất là dự án khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh... Với sự lãnh đạo sáng suốt của chính quyền và ủng hộ của nhân dân, dư luận tin rằng Thường Tín sẽ sớm cán đích những mục tiêu đã đề ra.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Huyện Thường Tín – Hà Nội: Trên đà phát triển" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin