#

Hội Luật gia Việt Nam tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

28/12/2020 16:04

Trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đạt được, những hạn chế tồn tại năm 2020, hội Luật gia Việt Nam tiếp tục xây dựng, triển khai công tác năm 2021.

Chiều 28/12, tại tỉnh Bình Định, hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; Các Phó Chủ tịch: Trần Công Phàn, Trần Đức Long, Lê Thị Kim Thanh.

Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, bộ Nội vụ, bộ Công an…

Về phía địa phương có: Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Sở, ban, ngành của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, đại dịch covid-19 đã gây tác động khó lường đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây cũng là năm đầu tiên hội Luật gia Việt Nam tổ chức việc thực hiện nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Hội: 65 năm ngày lập Hội và đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba của Hội.

Ngay từ đầu năm, Đảng đoàn, ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp hội Luật gia Việt Nam tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội XIII đã đề ra; tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, đồng thời tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác Hội Luật gia; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động đến các cấp hội địa phương, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Trong năm 2020, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Hội đã tham gia sơ kết 5 năm thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

Tham gia nghiên cứu, đánh giá pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Tham gia đề án “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại”.

Đối với tất cả các hoạt động tổng kết, sơ kết nêu trên, Hội đều có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các cấp hội, và trên cơ sở báo cáo của các cấp Hội, Thường trực TƯ Hội làm báo cáo tổng hợp gửi các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức tham gia góp ý một số văn bản quan trọng khác như: Tổ chức góp ý kiến vào văn kiện đại hội XIII của Đảng; Tham gia tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Tổ chức tọa đàm góp ý kiến xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Trong năm qua, Hội đã tham gia góp ý kiến cho 22 dự thảo văn bản, trong đó có 1 số Luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)…

Ngoài ra, theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước khác, trong năm qua, Hội đã tham gia góp ý kiến cho 7 văn bản quy phạm pháp luật khác

Trong quá trình nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, một số cấp Hội đã chủ động rà soát những vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị đề xuất sửa đổi về chính sách và pháp luật cho giai đoạn tới bảo đảm phù hợp và bảo đảm tính khả thi hơn.

Bên cạnh đó, hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã tổ chức hơn 710 hội nghị góp ý và tham gia đóng góp 11.000 ý kiến vào dự thảo các văn bản của TW và địa phương, đơn vị.

Hội tiếp tục cử cán bộ tham gia vào 11 ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành.

Ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, ngày 2/6/2020, hội Luật gia Việt Nam và hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025 về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật; giám sát thực hiện pháp luật.

Trên cơ sở chương trình phối hợp này, nhiều tỉnh, thành hội đã ký và triển khai chương trình phối hợp với hội Chữ thập đỏ địa phương.

Trong năm, các cấp hội đã thực hiện tư vấn pháp luật được hơn 81.000 vụ việc và trợ giúp pháp lý được hơn 35.000 vụ việc.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Hội triển khai chủ động từ Trung ương Hội đến cơ sở. Trung ương Hội và các cấp hội đã cử đại diện tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và của tỉnh.

Trong năm, hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã trực tiếp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hơn 16.100 cuộc cho gần 1.200.000 người và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện được hơn 48.500 cuộc cho gần 2.400.000 lượt người và cấp phát gần 4.000.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Năm 2020, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của Đề án xã hội hóa như: Kiện toàn ban chỉ đạo và ban thư ký Đề án; ban hành kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án; ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội Luật gia các tỉnh, thành phố năm 2020; Tổ chức biên soạn và xuất bản 02 cuốn sách: “Nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật”, “Một số vấn đề về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”…

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Hội đã tổ chức 01 cuôc tập huấn cho cán bộ hội Luật gia các tỉnh, thành phố tại Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ.

Chủ trì Hội nghị là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam.

Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “xây dựng bộ chỉ số tư pháp”.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này, Hội triển khai một số nhiệm vụ như: Chỉnh lý Đề án “xây dựng bộ chỉ số hài lòng của người dân”; Xây dựng báo cáo giải trình một số nội dung cơ bản của Đề án; dự thảo lần thứ 5 Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Hiện nay, Đảng đoàn Hội đang hoàn thiện thêm một số nội dung của Đề án và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư trước khi triển khai thực hiện.

Trong năm, Hội được giao nhiệm vụ về xây dựng báo cáo “Đánh giá toàn diện công tác xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật, các mục tiêu cải cách tư pháp giai đoạn 2011– 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Hội đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện báo cáo cùng các tài liệu có liên quan gửi Văn phòng Tổ biên tập - Tiểu ban Kinh tế -xã hội theo quy định. Tổ biên tập đã ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện nghiên cứu do hội Luật gia Việt Nam chuẩn bị.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, Đảng đoàn, ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho hội viên và Nhân dân.

Đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của hội Luật gia Việt Nam.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung ương Hội liên tục cập nhật các thông tin mới liên quan đến các hoạt động của Hội và tạo diễn đàn để các cấp Hội và hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm…

Đã mở thêm chuyên mục chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Trang đã đăng tải được hơn 600 tin, bài, ảnh hoạt động của Trung ương Hội và các cấp hội địa phương.

Dịch dịch viêm đường hô hấp cấp diễn ra và ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến tất các các cấp hội và hội viên với tinh thần trách nhiệm, kịp thời, thiết thực để chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các tạp chí của Hội đã tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch đến nhân dân và hội viên, cấp phát nhiều tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, ban Thường vụ và ban Thường trực Trung ương hội.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Trung ương Hội, các cơ quan báo chí của Hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Báo Đời sống và Pháp luật đi đầu trong việc chuyển đổi thành tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Nhiều tỉnh, thành Hội đã xuất bản thường kỳ bản tin pháp luật, các tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tìm hiểu pháp luật để cung cấp cho hội viên làm tư liệu tuyên truyền về những hoạt động trọng tâm của hội.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ngày 2/10, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, hội Luật gia Việt Nam đã nhận Huân chương lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đã tặng bằng khen cho 69 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội Luật gia Việt Nam vinh dự có 02 đồng chí được cử tham dự đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 cũng thẳng thắn nhìn nhiều hạn chế.

Công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên tại một số chi hội vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Một số ít chi hội hoạt động mờ nhạt chưa tích cực trong công tác vận động và phát triển hội viên mới.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biển pháp luật ở nhiều nơi chưa triển khai được như kế hoạch đã đề ra. Việc duy trì hoạt động thường xuyên của các cấp hội chưa đồng đều, một số cấp hội ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động.

Việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” trong năm 2020 ở các cấp Hội chưa đều. Một số tổ chức Hội triển khai chậm và kết quả còn hạn chế.

Công tác thông tin, báo cáo có lúc chưa kịp thời. Một số tỉnh, thành hội, đơn vị, chi hội trực thuộc gửi báo cáo còn chậm theo quy định. Có nơi không gửi báo cáo hoạt động về Trung ương Hội, nhất là các chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành và lãnh đạo hội Luật gia các tỉnh, thành.

Năm 2021 là năm sẽ diễn ra đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, sẽ có tác động đến tổ chức và hoạt động của hội Luật gia Việt Nam.

Năm 2021 cũng là năm thứ hai mà toàn thể các cấp hội và hội viên hội Luật gia Việt Nam tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các cấp hội Luật gia Việt Nam tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội trong năm 2021 như sau:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng để thống nhất nhận thức và hành động; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác hội Luật gia.

Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chú trọng công tác tư vấn và phản biện chính sách, có giải pháp để xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi nhằm thực hiện nhiệm vụ này.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đang đặt ra hiện nay. Phấn đấu trong năm 2021, tất cả các tỉnh, thành Hội đều có trung tâm Tư vấn pháp luật.

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp Hội và đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Tiếp tục triển khai Đề án: “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” và tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”…

Bên cạnh đó, các công tác thi đua khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức, cán bộ, hội viên, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật sẽ được chú trọng đẩy mạnh hơn nữa.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-tong-ket-cong-tac-2020-va-trien-khai-nam-2021-a501167.html

Bạn đang đọc bài viết "Hội Luật gia Việt Nam tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin