#

Cải cách hành chính tại xã Đức Thượng (Hoài Đức - Hà Nội): Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

30/09/2022 16:17

Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua Đảng bộ và chính quyền xã Đức Thượng đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của xã.

ducthuong1-1664849974.jpg
 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa cấp huyện, xây dựng trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng phù hợp với nhiệm vụ cải cách hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa cấp xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính.

Đến nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đi vào hoạt động có nề nếp, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà, giảm chi phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước; Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Thái độ của cán bộ, công chức đối với nhân dân thể hiện trọng thị hơn, nhân dân thấy mình được tôn trọng hơn qua việc tiếp xúc với cán bộ nhà nước nhất là các cán bộ của bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn nên tin tưởng hơn vào cơ quan hành chính nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như đổi mới cải cách hành chính, thời gian tới, xã tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào phục vụ cho chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong xử lý công việc đảm bảo giải quyết kịp thời, thông suốt yêu cầu của tổ chức và công dân.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền để phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Xác định bộ phận một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cũng là nơi củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính; đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của xã đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Cải cách hành chính tại xã Đức Thượng (Hoài Đức - Hà Nội): Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin