#

Agribank lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10% năm 2017

Theo kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017, Agribank sẽ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 14 -18% so với năm 2016. Trong đó, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn khoảng 70%; thu dịch vụ tăng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin