#

Vinamilk đánh dấu Việt Nam trên bản đồ Orgranic thế giới

(Pháp lý) - "Trang trại bò sữa Organic của Vinamilk là trang trại đầu tiên được chứng nhận đạt chuẩn organic châu Âu tại Đông Nam Á" - ông Richard De Boer, Giám đốc Control Union Việt Nam – Tổ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin