#

Vingroup đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nội địa

(Pháp lý) - Thực hiện sứ mệnh “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, ngày 12/5/2016, Tập đoàn Vingroup công bố chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nội địa”. Mục tiêu của Chương...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin