#

Vinpearl công bố chiến lược đa dạng hóa dịch vụ và phát triển điểm đến hàng đầu thế giới

Ngày 19.2.2020, Công ty CP Vinpearl công bố chiến lược đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ và phát triển các điểm đến hàng đầu thế giới, nhằm góp phần khẳng định đẳng cấp cho du lịch Việt Nam. Trong đó,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin