#

Bộ Tư pháp: Chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

07/09/2021 09:38

Năm 2021, công tác thi hành án, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế được Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; chú trọng việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả trong thi hành án dân sự.
 
Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ để thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW trong Bộ, ngành tư pháp. Tại các địa phương, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã và đang ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị quan trọng này.

6-1630982037.jpeg

Một cuộc họp của Bộ Tư pháp

Chú trọng việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, trong đó toàn hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 
Năm 2021, Bộ Tư pháp xác định là năm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án. Các Cục Thi hành án dân sự phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số đơn vị trên địa bàn, 100% các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự phải thực hiện công tác tự kiểm tra, trong đó, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm những việc thi hành án cho tổ chức tín dụng, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Đến nay cơ bản đã hoàn thành việc tự kiểm tra, kiểm tra theo đúng yêu cầu. Theo đó, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... Bộ Tư pháp đã tiến hành 07 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, thanh tra để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Thi hành án dân sự địa phương. Qua thanh tra cho thấy nhiều đơn vị đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật về Thi hành án dân sự, tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng kinh phí hành chính và tài sản công; một số thiếu sót, vi phạm đã kịp thời được chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc.
 
Tại địa phương, ngoài việc yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự báo cáo công tác, Hội đồng nhân dân cũng đã thực hiện và ban hành kết luận đối với 105 cuộc giám sát công tác Thi hành án dân sự. Việm kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hiện các cuộc kiểm sát theo quy định của pháp luật. Hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự; kịp thời phát hiện các sai phạm, khắc phục các hậu quả và chấn chỉnh, xử lý nghiêm; quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Nhiều cán bộ, không kể là công chức hay lãnh đạo nếu sai phạm đều bị xử lý nghiêm.
 
Từ những giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nhưng kết quả công tác Thi hành án dân sự vẫn bám sát chỉ tiêu được giao. Cụ thể, đã thi hành xong 411.026 việc, (tăng 0,28% so với cùng kỳ) đạt 81,2% chỉ tiêu được giao, tương đương với số tiền trên 38,6 nghìn tỷ đồng, đạt 63% chỉ tiêu được giao, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống Thi hành án dân sự trong thực hiện chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202109/bo-tu-phap-chu-trong-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-310025/

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Tư pháp: Chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin