#

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan

04/09/2020 16:50

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Theo đó, dự thảo bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan là tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Dự thảo cũng bổ sung thêm 2 nội dung thu gồm: Phí hải quan cấp sổ ATA và Phí hải quan cấp lại sổ ATA. Cụ thể, các mức thu như sau: Phí hải quan đăng ký tờ khai 20.000 đồng/tờ khai; Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 200.000 đồng/01 đơn; Phí hải quan cấp sổ ATA 1.000.000 đồng/sổ; Phí hải quan cấp lại sổ ATA 500.000 đồng/sổ; Lệ phí quá cảnh đối với hàng hoá 200.000 đồng/tờ khai; Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện; Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan) 500.000 đồng/phương tiện.

Nguyễn Hòa (T/h)

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin