#

Xã Cư Yên (Lương Sơn – Hòa Bình): Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính

20/07/2022 08:48

Trong những năm qua, xã Cư Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã Cư Yên đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các cấp.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Để thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Cư Yên đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể các cấp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Theo đó, UBND xã ban hành Quyết định số: 92/QĐ-UBND, ngày 08/1/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 1/KH-UBND ngày 16/2/2022 kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn xã Cư Yên năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/2/2022 kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn xã Cư Yên.

UBND xã đã triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, đến thời điểm báo cáo UBND xã đã đạt 14/22 nội dung của kế hoạch, đạt khoảng 63,6%. Trong 6 tháng đầu năm xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo quy định của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19. Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên.

Để đáp ứng được yêu cầu trong công tác cải cách hành chính, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã được trang bị máy tính, máy in, máy photocopy, máy scanner trong thực hiện nhiệm vụ (03 máy tính, 02 máy in, 01 máy scan, 03 camera, 02 màn hình cỡ lớn, 01 màn hình tra cứu, 01 đầu đọc mã vạch tra cứu hồ sơ, 01 Kiosk cấp số thứ tự).

Bên cạnh đó, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã luôn chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định, có thái độ giao tiếp đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu cho công dân hoặc tổ chức đến giao dịch; nhờ đó xã đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm 31/5/2022: 579 hồ sơ. Trong đó, đúng và sớm hạn: 577 hồ sơ.

Có thể nhận thấy, công tác hiện đại hóa hành chính trên địa bàn xã cũng đã được quan tâm và đạt được hiệu quả. Qua đó, kết quả xử lý văn bản trên phần mềm từ 1/1/2022 đến 31/5/2022: Tổng số văn bản đến: 1.1335 văn bản đến trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Cán bộ văn thư thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, chuyển lãnh đạo UBND xã phê duyệt giao nhiệm vụ và chuyển trực tiếp đến các bộ phận tham mưu thực hiện kịp thời. Tổng số văn bản đi ký số là: 1049 văn bản (trong đó văn bản đi ký số qua mạng là 154/1019 văn bản, đạt tỉ lệ 14,6%). Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Đạt 562/579 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 97,0%.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Cư Yên từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Xã Cư Yên (Lương Sơn – Hòa Bình): Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin