#

Xã Cao Dương (Lương Sơn – Hòa Bình): Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

15/07/2022 09:42

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Dương luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC tại huyện Lương Sơn.

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND xã Cao Dương đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm (Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Cao Dương về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022), nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND xã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Theo đó, ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức 01 cuộc tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật khiếu nại tố cáo tại thôn Đồng Om và Om Làng, xã Cao Dương với 160 người tham gia.

Thực hiện quản lý văn bản đi và đến trên hệ thống văn bản điều hành; Văn bản đến: Tổng số 1364 văn bản đến qua mạng được xử lý và chuyển đến bộ phận chuyên môn. Văn bản đi: Tổng số 501 văn bản ký số trên hệ thống  Các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính đều được công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết mới, được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu.

Các cán bộ, công chức của xã luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của xã Cao Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC.

Theo đó xã đã tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử (từ ngày 01/01/2022 đến 02/06/2022): Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết là: 341 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết: 327 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn: 323 hồ sơ, đúng hạn: 04 hồ sơ, đặc biệt không có hồ sơ nào quá hạn. Có thể nói rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Nhiều văn bản đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Cải cách TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước được nâng lên.

Hiện nay các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa của xã. UBND xã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, chú trọng công tác tiếp công dân.

Để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Cao Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện tốt Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; nâng cao trình độ, kiến thức năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính, các quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức xã.

Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện để kịp thời đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính.

Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào các hoạt động quản lý hành chính; tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng đến sự hài lòng của người dân.

Có được kết quả trên chính là nhờ sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Cấp ủy và chính quyền xã Cao Dương, nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính cũng như phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Xã Cao Dương (Lương Sơn – Hòa Bình): Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin