#

Tập đoàn Masan được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

15/08/2022 09:00

Tập đoàn Masan vừa được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (Corporate Sustainability Awards) tại hội thảo “Vững kinh doanh – Xanh trái đất” do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức tại TP.HCM.

Tập đoàn Masan 10 năm liền ghi danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Vinh doanh các doanh nghiệp xanh, phụng sự vì cộng đồng

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững 2022 được thẩm định và bình chọn dựa trên 5 tiêu chí đánh giá chính, bao gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường, Trách nhiệm xã hội. Hội đồng thẩm định đều là những chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.