#

ROS chính thức được cho vay margin, giá vượt mốc 150.000 đồng/CP

(Pháp lý) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu ROS ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. [caption id="attachment_161411" align="aligncenter" width="594"] Diễn biến...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin