Vingroup hoàn thành phát hành gần 13,9 triệu cổ phần để sáp nhập SDI

26 Views

Sau khi hoán đối thành công SDI gần 12,6 triệu cổ phần SDI, tổng vốn điều lệ của Vingroup đã tăng từ hơn 34.309 tỷ lên gần 34.448 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa có thông báo hoàn thành việc phát hành cổ phần hoán đổi để sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI).

Cụ thể, Vingroup đã phát hành hơn 13,85 triệu cổ phiếu VIC để hoán đổi lấy gần 12,6 triệu cổ phiếu SDI của 684 cổ đông Đô Thị Sài Đồng.

Theo thông báo, chỉ còn duy nhất 1 cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu SDI hiện vẫn chưa được hoán đổi, tỷ lệ cổ phiếu đã được phân phối lên tới 99,99%. Được biết, cổ đông trên là Vingroup, số cổ phiếu không được phân phối sẽ bị hủy.

Ngày phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi là 30/12/2019. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu là 30/01/2020.

Trước đó, Vingroup nắm giữ 89,5% cổ phần, tương đương 107,4 triệu cổ phiếu SDI. Sau đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Vingroup đã tăng lên gần 34.448 tỷ đồng, Trong đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong nước là 85,37%, cổ đông ngoại là 14,63%.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/kinh-doanh/vingroup-hoan-thanh-phat-hanh-gan-139-trieu-co-phan-de-sap-nhap-sdi-3532334.html