Vì sao thanh tra chống chuyển giá với những “ông lớn” FDI khó khăn?

51 Views

Theo lãnh đạo Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế hiện nay khó khăn lớn nhất trong chống chuyển giá là thời gian thực hiện thanh tra đối với các giao dịch liên kết quá ngắn, thời gian kéo dài không quá 70 ngày.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tin tại cuộc họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III/2017 tại Bộ Tài chính ngày 13/10, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong quý III/2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 35.355 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 4.184 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 5.777 tỷ đồng.

Trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 5.188 tỷ đồng, kiến nghị khác 589 tỷ đồng đồng), xử phạt vi phạm hành chính 1.126 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 4.275 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 8.928 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, quý III cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 31.784 cuộc thanh tra. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.396.167 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là 4.369 tỷ đồng; xử phạt là 1.026 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 3.399 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, tiền thuế kiến nghị thu hồi là 9.616 tỷ đồng.

Trước những câu hỏi đặt ra liên quan đến việc thanh tra kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ông Phạm Ngọc Lai, Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra,Tổng cục Thuế cho biết: tính đến thời điểm hiện nay, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 217 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Truy thu, truy hoàn và phạt 575,75 tỷ đồng; giảm lỗ 2.635,91 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.811,17 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 256,21 tỷ đồng, giảm lỗ 1.888,03 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1,748,67 tỷ đồng.

Ông Lai cũng nhấn mạnh, hiện nay khó khăn nhất trong chống chuyển giá là thời gian thực hiện thanh tra đối với các giao dịch liên kết quá ngắn.

“Theo quy định Luật Thanh tra, Luật Quản lý thuế, thực hiện thanh tra 45 ngày và kéo dài không quá 70 ngày. Trong khi, trên thế giới hiện nay, việc thanh tra chống chuyển giá kéo dài 575 ngày. Chính việc hạn chế về thời gian và nhân sự nên công tác chống chuyển giá tại Việt Nam gặp những khó khăn nhất định”, ông Lai nói.

Theo Bizlive