Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 khối Tổng cục

153 Views

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 khối Tổng cục (Ảnh minh họa)

Chỉ số cải cách hành chính được coi là công cụ hữu ích trong công tác đánh giá, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức, là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ.

Theo kết quả được công bố, Tổng cục Hải quan dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 khối Tổng cục với điểm thẩm định là 97 (thang điểm tối đa là 100).

Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Kho bạc Nhà nước (96,5); Tổng cục Thuế (95,5); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (95) và Tổng cục Dự trữ nhà nước (94).

Tại khối Cục, Cục Tin học và Thống kê tài chính dẫn đầu với điểm thẩm định là 78,5 (thang điểm tối đa là 80).

Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo lần lượt là: Cục Kế hoạch – Tài chính (78); Cục Tài chính doanh nghiệp (77); Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đều được 76 điểm; Cục Quản lý giá (75,5); Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (74,5); Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (73,5).

Tại khối Vụ, Vụ Tổ chức cán bộ dẫn đầu với điểm thẩm định là 69 (thang điểm tối đa là 70).

Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế (68); Vụ Hành chính sự nghiệp và Thanh tra Bộ đều được 67 điểm, Vụ Ngân sách nhà nước và Vụ Chính sách thuế đều được 66,5 điểm; Vụ Tài chính ngân hàng (66); Vụ Đầu tư (65,75); Vụ I và Vụ Hợp tác quốc tế đều được 64,5 điểm.

Đây là năm thứ 5 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 4/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC phê duyệt bộ Chỉ số cách hành chính của Bộ Tài chính để áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và được chia thành 3 khối gồm khối Tổng cục, khối Cục và khối Vụ.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/tong-cuc-hai-quan-dan-dau-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019-khoi-tong-cuc-a113752.html

Trả lời