Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia VN gửi các Luật gia, Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên Tạp chí Pháp Lý

56 Views

Thân gửi các Luật gia, Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên Tạp chí Pháp Lý!

Nhân dịp năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý, thay mặt BCHTW Hội Luật gia Việt Nam, tôi thân ái gửi tới tập thể các Luật gia, Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên, Nhân viên Tòa soạn Tạp chí Pháp lý (TCPL) lời chúc mừng năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam

Năm 2019, Hội Luật gia VN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia VN lần thứ XIII, bầu ra 114 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới đại diện cho 63.000 Hội viên Luật gia trong toàn quốc. Đại hội đã vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đến dự và có những chỉ đạo hết sức quan trọng. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ XIII (2019-2024).

Theo đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện, phát triển đội ngũ luật gia Việt Nam theo sáu chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam; phát huy vai trò của một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm nay, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn dành những quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho Hội Luật gia VN hoạt động. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”; Bước đầu, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành như Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư VN, Bộ Tài nguyên – Môi trường…

Đáng chú ý năm 2019, Hội Luật gia VN đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội Luật gia Nga. Đây là lần đầu tiên Hội Luật gia VN ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược với tổ chức nghề luật của quốc gia khác. Thỏa thuận hợp tác mới mang tính chiến lược lâu dài sẽ tạo cơ sở để Hội Luật gia VN triển khai nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa chính trị – pháp lý – xã hội hơn nữa, giúp giới luật gia hai nước thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước giữa hai quốc gia.

Năm qua, các cơ quan báo chí của Hội đã thực hiện nghiêm tôn chỉ mục đích hoạt động, thực hiện nghiêm các qui định của Luật Báo chí , tiếp tục thực hiện sứ mệnh chính trị pháp lý quan trọng là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia VN, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các Hội viên Hội Luật gia VN, các thành phần kinh tế và nhân dân trong cả nước.

Đặc biệt TCPL tiếp tục phát huy thế mạnh phát hành nhiều số chuyên đề pháp lý rất chất lượng. Trong đó đáng chú ý là 03 Chuyên đề pháp luật kinh tế chuyên sâu: “Góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường”; “Góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư” và chuyên đề “Thực thi điều ước của các FTA: Những vấn đề pháp lý Việt Nam cần quan tâm giải quyết”. Các chuyên đề pháp luật kinh tế chuyên sâu do TCPL thực hiện năm 2019 rất thiết thực, góp phần cùng các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách pháp luật kinh tế phục vụ hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ năm 2020, TCPL được giao nhiệm vụ mới là diễn đàn thông tin pháp lý chuyên sâu về đầu tư kinh doanh ở Việt Nam và kinh doanh quốc tế. Nhiệm vụ mới đặt ra những thời cơ, song cũng có thách thức đối với TCPL. Tôi tin rằng, với những kết quả, thành tích quan trọng và bề dày công tác báo chí gần 30 năm qua, TCPL sẽ biết nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm Canh Tý 2020, cả nước ta khí thế và tràn đầy năng lượng, tự tin hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, lập những thành tích thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng XIII.

Riêng đối với giới Luật gia VN, 2020 là năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia VN lần thứ XIII đề ra. Đặc biệt 2020 đánh dấu mốc son 65 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia VN
Tôi mong rằng, mỗi Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên của TCPL cần tiếp tục nêu gương thực hiện nghiêm các qui định của Luật Báo chí và Quy định về chuẩn mực đạo đức Luật gia, trở thành những Luật gia, Nhà báo vì dân, vì công lý, có những tác phẩm báo chí đặc sắc góp phần nghiên cứu phản biện chính sách pháp luật kinh tế.

Mừng Đảng, mừng Xuân mới, tôi xin chúc toàn thể Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên, Nhân viên TCPL cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Chủ Tịch