Thống đốc chỉ đạo siết sở hữu chéo, lợi ích nhóm sau các đại án

52 Views

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh tra giám sát và kết quả xét xử các vụ án kinh tế, dân sự, hình sự liên quan lĩnh vực ngân hàng, NHNN và một số cơ quan chức năng đã tổng kết, chỉ ra một số vi phạm đã làm ảnh hưởng đến niềm tin công chúng.

Vậy, làm thế nào để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng?

Tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng diễn ra ngày 12/10/2017, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chính sách quản lý, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành của TCTD; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng, bao gồm việc xây dựng, thực thi pháp luật, điều hành chính sách và các vấn đề tài chính, hoạt động, quản trị của các TCTD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng, tại Hội nghị diễn ra hôm nay, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện một số nội dung, đặc biệt là việc quyết liệt chống sở hữu chéo, lợi ích nhóm, tăng cường minh bạch trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng, tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác giữa NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật…

Riêng đối với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống kiểm tra, rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định của pháp luật liên quan.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD phải tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về sở hữu vốn; ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông và nhóm cổ đông lớn chi phối trong các TCTD…

NHNN cũng nhắc nhở các ngân hàng thương mại tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch tại tổ chức tín dụng đúng quy định của NHNN nhằm phòng tránh, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.

Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo NHNN những vi phạm và việc xử lý; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình hoạt động để được xem xét, xử lý.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an đã trao đổi, cung cấp thông tin cảnh báo và đưa ra nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với NHNN nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Theo ANTT