Thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình): Phát huy tiềm năng, lợi thế…

189 Views

Bước vào đầu năm 2020, với nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, sự suy thoái của nền kinh tế… đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Nhưng thành phố Hòa Bình đang thực sự chuyển mình với một khí thế mới, gương mặt mới.

Với diện mạo mới, thành phố hiện nay có 10 phường, 9 xã với 348,65 km2, dân số trên 135.000 người. Sau sáp nhập địa giới hành chính, lãnh đạo thành phố đã chủ động, tích cực, đổi mới, tạo sự nhịp nhàng, hiệu quả trong công việc. Đặc biệt, Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự thống nhất và quyết tâm cao. Trong đó, phấn đấu xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025, từng bước xây dựng Hòa Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Ngay từ đầu năm, thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề hành động “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành”. Đặc biệt, trưởng các phòng, ban, đơn vị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Đáng chú ý, trong công tác cải cách hành chính được thành phố, quan tâm, được coi như bước đột phá với tinh thần “việc hôm nay chớ để ngày mai”, nâng cao trách nhiệm, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Năm qua, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 532,87 tỷ đồng, bằng 100,71% nghị quyết HĐND thành phố giao, tăng 4,08% so với năm 2019. Thu ngân sách địa phương ước đạt 983,443 tỷ đồng, bằng 111,07% chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố giao, tăng 5,19% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 76%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng…Thêm vào đó, sản xuất CN-TTCN duy trì phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) ước đạt 6.443,34 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Thành phố hiện có 109 doanh nghiệp, 1.469 hộ cá thể, thu hút 13.980 lao động. Trong năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho 4.000 lao động, đạt 100,2% kế hoạch. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 11.000 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng vẫn có sự tăng trưởng, đạt 16.693,8 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2019, vượt 8,2% so với kế hoạch. 13 chợ, 4 siêu thị, 3 trung tâm thương mại và các cửa hàng thương mại, dịch vụ trên địa bàn hoạt động an toàn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách. Thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2045. Đề án phân loại đơn vị hành chính TP Hòa Bình và các phường, xã thuộc thành phố. Quy hoạch đô thị đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước theo quy hoạch chung trên từng lĩnh vực, phù hợp, thống nhất với các quy hoạch đã ban hành. Hoạt động chỉnh trang, chiếu sáng đô thị được quan tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những bước đột phá, có sự khác biệt rõ rệt về hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội; thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn mới có nhiều sự thay đổi rõ rệt; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự nông thôn ngày càng được củng cố, giữ vững. Thành phố đẩy mạnh thực hiện các dự án mô hình phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn; lồng ghép các nguồn vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Xã Hợp Thành đang hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Yên Mông hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 9 xã hoàn thiện hồ sơ công nhận các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Kết quả này có được đã khẳng định hiệu quả trong công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao, chung sức, chung lòng từ phía nhân dân. Trên cơ sở kết quả đã đạt được,nhằm thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục phát huy nội lực của thành phố, quan tâm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Với những nỗ lực đó, tin rằng thành phố Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra.
Đăng Bao

Trả lời