Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

20 Views

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, quyết liệt triển khai và tập trung các nguồn lực để thực hiện…

Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội.

 Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Ảnh: TH.

Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Ảnh: TH.

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật do Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định trình bày nêu rõ, theo nghị quyết của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Tại Kỳ họp thứ chín (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật khác. Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về 2 dự án luật khác.

Ngoài ra, thời gian tới sẽ còn phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các dự án khác vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Chính phủ đang đề nghị UBTVQH xem xét, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội thêm 3 dự án, dự thảo luật, nghị quyết theo quy trình 1 kỳ họp. Đó là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo đánh giá của Chính phủ, số lượng các luật, pháp lệnh mà Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, UBTVQH trong 6 tháng cuối năm 2019 là tương đối nhiều (16 dự án luật, pháp lệnh, chưa bao gồm 3 dự án đang đề nghị bổ sung vào chương trình). Trong khi đó, từ nay đến Kỳ họp thứ tám chỉ còn khoảng 3 tháng. Ngoài việc chuẩn bị các dự án này, các bộ còn phải soạn thảo 16 dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Do đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 là tương đối nặng.

“Để hoàn thành chương trình đề ra, Chính phủ đề nghị UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để bảo đảm thống nhất ngay từ đầu với các nội dung của dự án luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng thể chế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả công tác xây dựng pháp luật của cơ quan mình; coi việc hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án luật, pháp luật gắn với trách nhiệm của từng cơ quan. Trong đó, chỉ ra tình trạng bị động trong xây dựng pháp luật, sự chậm trễ trong quy trình, tiến độ soạn thảo, thẩm tra dự án luật. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động cân đối công việc trong từng giai đoạn cụ thể, có kế hoạch chi tiết, quyết liệt triển khai và tập trung nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh…/.

Theo cpv.org.vn

Nguồn bài viết: http://cpv.org.vn/thoi-su/tap-trung-nguon-luc-thuc-hien-hieu-qua-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-528873.html