Doanh nghiệp “kêu cứu” vì VPBank chậm khấu trừ tiền thi hành án: Thanh tra Ngân hàng nhà nước từng có công văn đôn đốc.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã từng có văn bản gửi VPBank chủ động trong việc phối hợp thi hành án nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. [caption id="attachment_215872" align="aligncenter" width="410"] Văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) gửi Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại...

Doanh nghiệp “kêu cứu” vì ngân hàng chậm khấu trừ tiền thi hành án: VPBank nói gì?

Ngân hàng VPBank đã có thông tin phản hồi về nội dung phản ánh của Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội. Sau khi Pháp Lý Online phản ánh việc Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội “kêu cứu” vì VPBank chậm khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án. Mới đây, phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng...

Doanh nghiệp “kêu cứu” vì VPBank chậm khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án ?

Cho rằng Ngân hàng VPBank chậm khấu trừ tiền trong tài khoản đã phong tỏa để thi hành án khiến doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, nên Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội đã làm đơn kêu cứu. Trong đơn gửi tới Tạp chí điện tử Pháp lý, Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội, (trụ sở tại KCN Đại An, phường Tứ...